Social Icons

Friday, November 01, 2013

Aadmi aur sadhoo

Ek Aadmi sadhu se bola,
meri biwi bahut pareshan karti hai, koi upay batao.
sadhu bola


No comments:

Popular Posts

Blog of the Day - Daily Update